0

Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte pentru obținere de finanțare din PNRR – Măsura de investiții 5 – Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial.

Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se obțină o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor indirecte și directe de GES.

Dată și oră începere depunere de proiecte: 30 iunie 2022, ora 10:00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31 august 2022, ora 17:00

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat prin prezenta măsură, în baza art. 38 – Ajutoarele pentru investiții în favoarea măsurilor de eficiență energetică, din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, este de maxim 1.200.000 EUR pentru o întreprindere, reprezentând 30% din costurile eligibile la care se adaugă bonusurile conform punctului 1.7. Finanțarea este eligibilă pentru un singur proiect (definit ca o singură intervenție și/sau pachet de intervenții) la nivelul unei întreprinderi, indiferent de numărul de sucursale/puncte de lucru/filiale pentru care aplică.

Solicitanții eligibili sunt: operatori economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislaţia națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția înregistrării la ONRC.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 62.000.000 euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C.6 Energie.

Mai multe detalii aici: http://energie.gov.ro/pnrr/

Comunicat Ministerul Energiei

Ministerul Energiei anunță lansarea procedurii competitive – schemă de ajutor de stat pentru construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde

Previous article

A fost adoptată Ordonanța de Urgență privind decarbonizarea sectorului energetic

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Intern