0

A fost adoptată, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei.

Ordonanța de Urgență a fost adoptată în urma deciziei Comisiei Europene privind autorizarea noii scheme de ajutor de stat acordată întreprinderilor din sectoarele energointensive în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro. Se va acorda o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Vor beneficia întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. dezvoltă operațiuni industriale active în unul din sectoarele și subsectoarele eligibile:
Cod CAENCod CAEN rev.2Descriere
1.14.111411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
2.24.422442Metalurgia aluminiului
3.20.132013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
4.24.432443Producția plumbului, zincului și cositorului
5.17.111711Fabricarea celulozei
6.17.121712Fabricarea hârtiei și cartonului
7.24.102410Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
8.24.442444Metalurgia cuprului
9.24.452445Producția altor metale neferoase
10.      20.16Următoarele clase din cadrul sectorului Fabricarea materialelor plastice în formă primară
20.16.40.15
11.  24.51 Toate categoriile de produse din sectorul turnării fontei (2451)
12.  23.14Următoarele clase din sectorul fabricării fibrelor din sticlă (2314):
23.14.12.1023.14.12.30Covorașe din fibră de sticlă 

Voaluri din fibră de sticlă

13.Următoarele clase din sectorul fabricării gazelor industriale (2011):
20.11.11.50 

20.11.12.90

Hidrogen 

Compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

  1. au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;
  2. nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale;
  3. nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  4. nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
  5. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;
  6. nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei;

În perioada 2019- 2021, în România a fost implementată o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Plata ajutorului de stat s-a efectuat pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019-2020.

Valoarea totală a ajutorului de stat pentru anul 2019 a fost de 399.437.091,82 lei pentru un număr de 34 întreprinderi, respectiv de 637.623.005,80 lei pentru un număr de 33 întreprinderi în anul 2020.

Beneficiarii ajutorului de stat au fost consumatorii energointensivi cu activitate în domeniul pregătirii fibrelor și filării fibrelor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, fabricarea hârtiei și a cartonului, extracția de minereuri feroase, extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale, fabricarea produselor de cocserie, fabricarea altlor produse chimice anorganice de bază, fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase, fabricarea fibrelor sintetice și artificiale, producția de metale feroase, sub forme primare, și de feroaliaje, metalurgia aluminiului, producția plumbului, zincului și cositorului, metalurgia cuprului.

Comunicat Ministerul Energiei

Ecologizarea comerțului, o provocare cât 50% din economia globală

Previous article

Finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții în infrastructura energetică

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Intern